Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Privacy & (Dis)claimer Procesverbeteren.nl
Bron: Procesverbeteren.nl

Welkom op Procesverbeteren.nl  
[ Can't read dutch? English version ]      [ Wilde u registeren? terug naar registratie ]

Lees, voor u onze site gebruikt, even de gebruiksvoorwaarden hieronder. Door onze website te gebruiken geeft u aan dat u hieraan gebonden bent. Samengevat komen de gebruikersvoorwaarden erop neer dat u zonder expliciete permissie van ons geen zaken ontleend aan deze site elders mag reproduceren en/of publiceren. Linken naar ons vanaf uw website is natuurlijk wel toegestaan, en wordt zelfs aangemoedigd! Daarbij mag u een korte introductie toevoegen, van maximaal 100 woorden (denk aan de eerste alinea van een artikel). Het gebruik van deze site is geheel voor uw eigen risico. U blijft bij ons te allen tijde eigenaar van uw persoonsgegevens, zie de alinea over privacy.

Privacy
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en/of u zich registreert met wachtwoord toegang, dan slaan wij ter herkenning uw naam, bedrijfsnaam, functie en e-mail adres op in onze database. Wij delen deze gegevens niet met derden, en sturen u ook geen e-mail namens hen!
Wel benaderen wij zélf weleens - zij het zeer incidenteel én eenmalig (!) - mensen per e-mail met de vraag of zij geheel vrijwillig willen meewerken aan een interview over bedrijfsprocesverbetering.

Tenzij u zelf gegevens over uzelf naar buiten brengt, zijn uw persoongegevens niet zichtbaar op onze site. De enige uitzondering daarop is de (forum)gebruikersnaam van onze registranten, die bestaat uit een combinatie van hun roepnaam en hun (al dan niet afgeschermde) bedrijfsnaam.

Datalekken zijn tot nu toe, voor zover ons bekend, niet voorgekomen. Dit kan voor de toekomst echter nooit volledig worden uitgesloten, zie onze disclaimers hieronder. U blijft te allen tijden eigenaar van uw persoonsgegevens. Registranten kunnen hun persoonsgegevens inzien, aanpassen én verwijderen. Nieuwsbriefontvangers kunnen hun persoonsgegevens wissen, door hun gratis abonnement op de nieuwsbrieven op te zeggen.


Intellectueel Eigendom

Alle rechten op het concept, de inhoud, de achterliggende software en de lay-out van deze internetsite met de domeinnaam Procesverbeteren.nl en de bijbehorende nieuwsbrieven, vragenservice, forums en vacature-service berusten bij Dr Ir Jaap van Ede. Dit betreft tevens de auteursrechten, voor zover die niet berusten bij derden die hun materiaal ter beschikking hebben gesteld.

De gebruiker van deze site erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Dr Ir Jaap van Ede en de andere contribuanten aan deze site, zowel voor deze site in haar geheel, als voor gedeelten daaruit. De gebruiker van deze site mag de inhoud van Procesverbeteren.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Zonder overleg met Dr Ir Jaap van Ede mag informatie op deze website niet elders worden gepubliceerd, verveelvoudigd of verkocht, in welke vorm dan ook. Ook niet in bewerkte vorm of door webpagina's van ons te integreren in uw eigen website. Het is niet toegestaan om informatie over andere gebruikers van deze site te verzamelen en/of op te slaan.

Linken naar artikelen op deze site mag natuurlijk wel, graag zelfs! U mag daarbij ook enkele regels (bijvoorbeeld de eerste alinea) kopiëren als introductietekst, met een maximum van 100 woorden. Links mogen ons of onze adverteerders en andere contribuanten niet op een misleidende manier in beeld brengen.

Bent u van mening dat uw eigen werk is gekopieerd op onze website, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.


Algemene disclaimer Procesverbeteren.nl
De informatie op de website Procesverbeteren.nl en de bijbehorende nieuwsbrieven is naar beste weten en met zorg samengesteld, maar bijdragen van derden beoordelen we niet. Dr Ir Jaap van Ede noch de andere contributeurs kunnen instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie. Zij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, die ontstaan zou zijn als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van via deze site opgevraagde gegevens. Informatie die van essentieel belang is voor een gebruiker dient altijd door die gebruiker op juistheid te worden geverifieerd! Dit geldt ook bij zaken zoals het nemen van handels- of beleggingsbeslissingen. Hier is deze site niet voor bedoeld, en we accepteren dan ook geen enkele verantwoordelijkheid op dit gebied.

Het gebruik van de site Procesverbeteren.nl is geheel voor eigen risico. Dit geldt ook voor eventuele schade die zou zijn ontstaan aan uw computersysteem of verlies van data die dit opgeleverd zou hebben, bijvoorbeeld als gevolg van (door derden) aangeboden te downloaden materiaal. Ter geruststelling: tot tot nu toe, in de tien jaar dat deze site bestaat, zijn dit soort zaken nog nooit gerapporteerd. Om onze site zo veilig mogelijk te houden, vragen wij u wel om eventuele problemen zo snel mogelijk aan ons te melden, zodat wij deze kunnen onderzoeken en indien nodig passende maatregelen nemen.

Procesverbeteren.nl gebruikt cookies om te controleren of u al dan niet ingelogd bent (en met welke rechten) en om het aantal bezoekers te meten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat ter herkenning.

Procesverbeteren.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website heeft adverteerders, welke aanwezig zijn met banners, introductie-teksten, en advertorials. Deze partijen maken deze website mogelijk, doordat zij betalen om hun banner en tekst te kunnen plaatsen. De adverteerders dragen op deze manier bij aan de verspreiding van objectieve informatie over procesverbetering. De adverteerders zijn echter op geen enkele andere manier aan Procesverbeteren.nl gelieerd (ze betalen alleen een bedrag om hun banner en tekst te mogen plaatsen). Dit betekent dat wij geen uitspraak kunnen en willen doen over de kwaliteit van de door hen geleverde producten en diensten.

Wij respecteren uw privacy. Procesverbeteren.nl is echter niet aansprakelijk als persoonsgegevens van u door onvoorziene omstandigheden openbaar worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het hacken van deze website, fouten in de softwareondersteuning daarvan, of aan administratieve fouten.

Aanvullende (dis)claimers voor nieuwsbriefabonnees, registranten/forumgebruikers, vragenservice en vacatures staan hieronder:


Aanvullende (dis)claimer NIEUWSBRIEFABONNEES

Forwarden van nieuwsbrieven is toegestaan, maar niet naar meer dan één persoon tegelijk, en pas nadat u er zich van heeft verwittigd dat de ontvangende partij hier prijs op stelt. De copyrights van de nieuwsbrieven blijven ten alle tijden in handen van Procesverbeteren.nl


Aanvullende (dis)claimer REGISTRANTEN / FORUMGEBRUIKERS
Registratie en forumgebruik is bedoeld voor mensen die beroepsmatig interesse hebben in bedrijfsprocesverbetering. Het maakt daarbij niet uit of u werkzaam bent binnen een bedrijf, kennisinstituut of adviesbureau. Ook WO/HBO-studenten kunnen zich aanmelden.

Hoewel de beheerders zullen trachten verwerpelijk materiaal zo snel mogelijk te verwijderen, is het niet mogelijk om elk bericht te lezen. De berichten op de forums geven bovendien de meningen van de auteurs, en niet die van de beheerders, zodat deze niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud ervan.

U bent zelf verantwoordelijk voor de berichten die u plaatst. Let er dus op dat deze geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, of vertrouwelijke informatie bevatten.

Bij gebruik van de forums gaat u ermee akkoord geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, dreigende, seksueel georiënteerde of anderzijds verwerpelijke berichten te plaatsen.

Het plaatsen van dergelijke berichten kan ertoe leiden dat u onmiddelijk en permanent wordt verbannen van deelname aan de forums. Het IP-adres van alle berichten wordt opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen opleggen. Bij gebruik van de forums gaat u ermee akkoord dat de beheerders het recht hebben om onderwerpen te verwijderen, te redigeren en te verplaatsen. De informatie die u invoert wordt opgeslagen in een database. Berichten die u plaatst op onze (half-)open forums kunnen door iedereen op het internet worden gelezen, dus ook door niet-geregistreerde gebruikers. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als een hackpoging bijvoorbeeld leidt tot aantasting van uw berichten.

De beheerders, nog de contributeurs, kunnen instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die u verzamelt door het gebruik van de forums. De beheerders kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, die ontstaan zou zijn als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie. Informatie die van essentieel (bedrijfs)belang is voor een gebruiker dient altijd door die gebruiker op juistheid te worden gecontroleerd! (Al is het alleen maar omdat de indentiteit van personen op het internet nooit met 100% zekerheid kan worden vastgesteld)


Aanvullende (dis)claimer VRAGENSERVICE

Procesverbeteren.nl fungeert slechts als doorgeefluik voor uw vragen. De consultants van de adviesbureaus die uw vragen beantwoorden zijn op geen enkele wijze aan Procesverbeteren.nl gelieerd. (lees: zij zijn enkel adverteerders).

Procesverbeteren.nl, sitebeheerder/eigenaar Dr Ir Jaap van Ede, en de consultants die uw vragen beantwoorden aanvaarden geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor deze gratis service, dus ook niet voor de juistheid en de volledigheid van de antwoorden die u krijgt. We controleren op geen enkele manier de kwaliteit van de producten en diensten die onze adverteerders leveren, dus ook niet hun antwoorden op uw vragen.

Het staat de consultants vrij om al dan niet te reageren op uw vraag, u heeft dus geen garantie dat u antwoord krijgt.


Aanvullende (dis)claimer VACATURES

Procesverbeteren.nl fungeert slechts als doorgeefluik voor vacatures. Deze worden geplaatst door derden, die op generlei wijze aan Procesverbeteren.nl zijn gelieerd. Procesverbeteren.nl en site-eigenaar Dr Ir Jaap van Ede aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die ontstaan zou zijn als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van via deze site geraadpleegde of opgevraagde vacature-informatie.